Załącznik nr 1

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Firma Handlowa Łukasz Ciślak

Widokowa 12

43-354 Czaniec

wyprawki.dzieciece@gmail.com

 

Ja ___________________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy:__________________________________________________

 

Data zawarcia umowy/dostawy:_____________________________________________________

Imię i Nazwisko Konsumenta:______________________________________________________

Adres Konsumenta:_______________________________________________________________

Podpis Konsumenta*:_____________________________________________________________

*tylko wówczas, gdy formularz przesyłany jest w formie papierowej

Data: __________________________________________________

Śledź nas na Facebooku