RODO PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Firma Handlowa Łukasz Ciślak 43-354 Czaniec ul. Widokowa 12

RODO – obowiązek informacyjny Informacje dotyczące danych osobowych.

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowa Łukasz Ciślak z siedzibą w 43-354 Czaniec ul. Widokowa 12 , operator internetowego sklepu dostępnego pod adresem wyprawki-dzieciece.pl, prowadzonej sprzedaży na allegro pod nickiem: wyprawki-dziecka oraz fanpage: facebook.com/wyprawki-dzieciece.pl/
Adres do korespondencji jak wyżej.
NIP: 9372423026
Od dnia 2018.05.25 będzie możliwość skontaktowania się z Firma Handlowa Łukasz Ciślak za pośrednictwem adresów:
adres e-mail: 
wyprawki.dzieciece@gmail.com
adres pocztowy:Firma Handlowa Łukasz Ciślak 43-354 Czaniec ul. Widokowa 12
2. Pani/Pana dane otrzymaliśmy od Pani/Pana podczas zakładania konta, a także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Pani/Pana w naszej firmie.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez, ponieważ jest to niezbędne do wykonania świadczeń a w szczególności:
– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platformy zakupowej, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedawane przez naszą firmę. Firma Handlowa Łukasz Ciślak
– zakładania i zarządzania Pani/Pana kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Pani/Pana konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
– realizacji umów zawartych w ramach umów sprzedaży z innymi Klientami w modelu dropshippingu lub w ramach umowy sprzedaży z naszą firmą.
– obsługi reklamacji w przypadku gdy Pani/Pan złoży taką reklamację.
– obsługi zgłoszeń które do nas będą kierowane (np. przez formularz kontaktowy).
– kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.
Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy również w celach:
– monitorowania Pani/Pana aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Pani/Pana aktywnością na naszej platformie handlowej.
– prowadzenia działań marketingu bezpośredniego towarów i usług znajdujących się w ofercie Firma Handlowa Łukasz Ciślak.
– kontaktowania się z Panią/Panem i za Pani/Pana zgodą w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji przez e-mail, pocztę tradycyjną oraz telefon.
– zapewnienia obsługi usług płatniczych.
– zapewnienia bezpieczeństwa usług które świadczymy Pani/Panu drogą elektroniczną.
– organizowania akcji promocyjnych w których Pani/Pan może brać udział.
– windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
– przechowywania danych w celu ich archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności.
– zapisywania danych w plikach cookies jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.
4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Pani/Pana dane będziemy przetwarzać dopóki nie wycofa Pani/Pan zgody lub do czasu w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane.
5. Dane osobowe jakie wymagamy od Pani/Pana do wykonywania umowy sprzedaży towarów i usług:
– login, adres e-mail, hasło, numer telefonu, adres, imię i nazwisko.
– dodatkowo w przypadku firm: informacja o firmie, adres, numer NIP firmy.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: wyprawki.dzieciece@gmail.com lub za pomocą poczty tradycyjnej: Firma Handlowa Łukasz Ciślak 43-354 Czaniec ul. Widokowa 12
7. Informujemy również, że administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 Ochrona prywatności
1. Składając zamówienie, Klient/Przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia/prowadzenia konta klienta.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Śledź nas na Facebooku