RODO PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Firma Handlowa Łukasz Ciślak 43-354 Czaniec ul. Widokowa 12

 

RODO – obowiązek informacyjny Informacje dotyczące danych osobowych.

 

W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Handlowa Łukasz Ciślak z siedzibą w 43-354 Czaniec ul. Widokowa 12 , operator internetowego sklepu dostępnego pod adresem wyprawki-dzieciece.pl, prowadzonej sprzedaży na allegro pod nickiem: wyprawki-dziecka oraz fanpage: facebook.com/wyprawki-dzieciece.pl/

Adres do korespondencji jak wyżej.
NIP: 9372423026
Od dnia 2018.05.25 będzie możliwość skontaktowania się z Firma Handlowa Łukasz Ciślak za pośrednictwem adresów:
adres e-mail: 
wyprawki.dzieciece@gmail.com
adres pocztowy:Firma Handlowa Łukasz Ciślak 43-354 Czaniec ul. Widokowa 12

2. Pani/Pana dane otrzymaliśmy od Pani/Pana podczas zakładania konta, a także w związku z transakcjami dokonywanymi przez Pani/Pana w naszej firmie.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez, ponieważ jest to niezbędne do wykonania świadczeń a w szczególności:
– umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platformy zakupowej, w tym dokonywania transakcji i płatności za towary sprzedawane przez naszą firmę. Firma Handlowa Łukasz Ciślak
– zakładania i zarządzania Pani/Pana kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Pani/Pana konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych
– realizacji umów zawartych w ramach umów sprzedaży z innymi Klientami w modelu dropshippingu lub w ramach umowy sprzedaży z naszą firmą.
– obsługi reklamacji w przypadku gdy Pani/Pan złoży taką reklamację.
– obsługi zgłoszeń które do nas będą kierowane (np. przez formularz kontaktowy).
– kontaktowania się z Panią/Panem, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Pani/Pana danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy również w celach:
– monitorowania Pani/Pana aktywności obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych oraz zarządzanie Pani/Pana aktywnością na naszej platformie handlowej.
– prowadzenia działań marketingu bezpośredniego towarów i usług znajdujących się w ofercie Firma Handlowa Łukasz Ciślak.
– kontaktowania się z Panią/Panem i za Pani/Pana zgodą w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi poprzez dostępne kanały komunikacji przez e-mail, pocztę tradycyjną oraz telefon.
– zapewnienia obsługi usług płatniczych.
– zapewnienia bezpieczeństwa usług które świadczymy Pani/Panu drogą elektroniczną.
– organizowania akcji promocyjnych w których Pani/Pan może brać udział.
– windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych.
– przechowywania danych w celu ich archiwizacji oraz zapewnienia rozliczalności.
– zapisywania danych w plikach cookies jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę.

4. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie. Pani/Pana dane będziemy przetwarzać dopóki nie wycofa Pani/Pan zgody lub do czasu w którym ustanie cel dla którego zostały zebrane.

5. Dane osobowe jakie wymagamy od Pani/Pana do wykonywania umowy sprzedaży towarów i usług:
– login, adres e-mail, hasło, numer telefonu, adres, imię i nazwisko.
– dodatkowo w przypadku firm: informacja o firmie, adres, numer NIP firmy.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: wyprawki.dzieciece@gmail.com lub za pomocą poczty tradycyjnej: Firma Handlowa Łukasz Ciślak 43-354 Czaniec ul. Widokowa 12

7. Informujemy również, że administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 Ochrona prywatności

1. Składając zamówienie, Klient/Przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia/prowadzenia konta klienta.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

 

 

 

 

Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password